لوبیا چیتی دارامان
برند : دارامان
قیمت : 28500
اینمحصول از مزرعه سرسبز دارامان واقع در دره رود اردبیل – گرمی گشت و برداشت شده است.به صورت سنتی بوجاری و توسط افراد بومی دست چین و سپس بسته بندی شده است
  • لوبیا چیتی دارامان