مربا گل گاو زبان عسلی گل باغ سی
قیمت : 20000
استفاده از عسل جنگلی به جای شکر.
تولیدشده از میوه های جنگلی.
با وزن 350 گرم.
نماد سیب سلامت از سازمان غذاودارو.
تأییدیه انجمن ارگانیک ایران.
  • مربا گل گاو زبان عسلی گل باغ سی