اب البالو 700 سی سی 125
برند : 125
قیمت : 15000
خواص درمانی آب آلبالو : آب آلبالو کاهش دهنده بیماریهای قلبی و عروقی ، کاهش عطش ، ضد مواد صفراوی ، تهوع و سنگ کلیه می باشد.
  • اب البالو 700 سی سی 125