مشاهده تمام محصولات

شرکت هایپر هلث قصد دارد به عنوان یک موسسه اکرودیته برای استاندارد که عرف فعالیتهای آن موسسه نیز هست بعنوان آزمایشگاه ملی برای استاندارد کردن محصولات ارگانیک ، سالم و طبیعی درآید. استراتژی شرکت هایپر هلث این است که با این اقدام اولاً شرکت هایپر هلث پرچم دار بلامنازع محصولات ارگانیک ، سالم و طبیعی شناخته شود و ثانیاً به واسطه همین پرچمداری و برند شدن روز به روز وسواس خود را در ارائه محصولی بهتر ، تازه تر و متنوع تر بیشتر کند.

 اهداف شرکت هایپر هلث:


هدف اول

تحقق آرزویی بزرگ در راستای ارائه محصولات سالم ، طبیعی و ارگانیک به مردم به منظور شناساندن مسیری سبز در بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه.


هدف دوم

آغاز یک حرکت جدید سلامت محور به منظور پایداری سلامت در جامعه


هدف سوم

شناسائی تولیدکنندگان محصولات طبیعی ، سالم و ارگانیک در سراسر کشور و کشورهای دیگر.


هدف چهارم

قرار گرفتن بعنوان مرجعی جهت تشخیص محصولات طبیعی سالم و ارگانیک از دیگر محصولات.

مقالات

اخبار

شعبه ها

شعبه1

سیتی سنتر، روبروی نگارخانه

تلفن: 31234567 (31 +98)

شعبه2

اتوبان شهید آقابابایی، شهرک سلامت اصفهان

تلفن: 31234567 (31 +98)

تماس با ما

شماره تلفن : 5001 - 031 ( داخلی 5148 )

ساعات تماس : 18-8